BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ DEZINFEKCIE

Pre správnu a účinnú dezinfekciu rúk je dôležité vybrať nie len správnu dezinfekciu ale taktiež jej dávkovač. Sanela ako jedna z mála ponúka kompletný sortiment dávkovačov dezinfekcie.