Servis

Servisné zastúpenia

PROFISANITA s.r.o.
 • kontaktná osoba: Erik Hanák
  západoslovenský kraj
 • Klčové 92/14
 • 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IMP Services s.r.o.
 • kontaktná osoba: Marián Prudovič
  stredoslovenský kraj
 • Na Šefranici 1251/19
 • 010 01 Žilina
ROAN GROUP, s.r.o.
 • Kontaktná osoba: Jaroslav Vrzal
  východoslovenský kraj
 • Mierová 881/78
 • 059 21 Svit

Kontaktný formulár

*
*
*
*

* = vyžadované pole
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Uznávanie záručnej opravy:

U záručných oprav je potrebné predložiť kúpny doklad, alebo riadne vyplnený záručný list s vyplneným dátumom predaja a pečiatkou predajnej organizácie.

Bez predloženia aspoň jedného z týchto dokladov nie je možné uznať oprávnenosť reklamácie. Servisné organizácie sú oprávnené si pred zahájením servisnej opravy vyžiadať zaslanie riadne vyplneného záručného listu (napr. e-mailom).

V prípade, že má byť posúdenie reklamácie prevedené v mieste inštalácie výrobku (servisný výjazd), je potrebné vyplniť žiadosť o servisný zásah a spoločne s kópiou kúpneho alebo záručného dokladu zaslať servisnej organizácií. Žiadosť o servisný zásah je k stiahnutiu tu: https://www.sanela.cz/ke-stazeni

Ak nebude doložený ani jeden doklad, nebude reklamácia posudzovaná ako záručná a bude zákazníkovi vyúčtovaná.

Podmienkou pre uznanie záruky je inštalácia zariadenia prevedená podľa montážneho návodu osobou spôsobilou podľa predpisov platných v mieste inštalácie. Súčasne musia byť dodržané technické podmienky výrobcu pre inštaláciu zariadenia (správne napájacie napätie, prostredie, tlak vody v rade, atď.) Všetky záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. U výrobkov, u ktorých nie je  priložený záručný list, je možné si ho stiahnuť tu: https://www.sanela.cz/ke-stazeni

Upozornenie:

Výrobky z nerezového materiálu nesmú byť ošetrované prostriedkami obsahujúcimi chlór a jeho zlúčeniny. Ich použitie spôsobuje poškodenie povrchu. Používajte výhradné čistiace prostriedky určené pre nerezové materiály!

Viac informácií k údržbe nájdete tu: https://www.sanela.cz/ke-stazeni

Výrobca ručí 2 roky za kvalitu a poriadnu funkciu zariadenia a 5 rokov za funkciu riadiacej elektroniky. Na napájacie batérie, ktoré sú súčasťou výrobku, je záruka 6 mesiacov. Záručná doba je počítaná od dátumu predaja.

Dĺžka záruky je uvedená na záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. V prípade, že nie je záručný list súčasťou výrobku, platí záruka 2 roky na zariadenia, 6 mesiacov na napájacie batérie.

Pre uplatnenie predĺženia záruky je potrebné predložiť riadne vyplnený záručný list s logom „záruka 5 rokov“.