Servis

Uznávanie záručnej opravy:

U záručných opráv je potrebné predložiť záručný list s vyplneným dátumom predaja a pečiatkou predajnej organizácie, poprípade dokladom o predaji. Bez predloženia jedného z týchto dokladov nie je  možné uznať oprávnenosť reklamácie. Servisné organizácie sú oprávnené si pred začatím servisnej opravy vyžiadať zaslanie riadne vyplneného záručného listu (napr. faxom). Ak nebude doložený ani jeden doklad max. do 2 dní od prevedenia opravy, nebude reklamácia braná ako záručná a bude zákazníkov vyúčtovaná.

Upozornenie:

Výrobky z nerezového materiálu nesmú byť ošetrované prostriedkami obsahujúcimi chlór a jeho zlúčeniny. Ich použitie spôsobuje poškodenie povrchu. Používajte výhradne čistiace prostriedky určené pre nerezové materiály!

 • PROFISANITA s.r.o.

 • západoslovenský kraj:
  Klčové 92/14
  915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Kontaktná osoba:
  Erik Hanák
 • Tel.: +421 903 303 898
 • IMP Services s.r.o.

 • stredoslovenský kraj:
  Na Šefranici 1251/19
  010 01 Žilina
 • Kontaktná osoba:
  Marián Prudovič
 • Tel.: +421 903 967 756
 • Jaroslav Vrzal

 • východoslovenský kraj:
  Mierová 78
  059 21 Svit
 • Kontaktná osoba:
  Jaroslav Vrzal
 • Tel.: +421 907 921 809
 • Tel.: +421 527 891 661
Hore

© 2014 - 2020 SANELA s.r.o.

Developed by MEDIA ENERGY s.r.o. / Design by JEWELLDESIGN