Servis

Uznávanie záručnej opravy:

U záručných oprav je potrebné predložiť kúpny doklad, alebo riadne vyplnený záručný list s vyplneným dátumom predaja a pečiatkou predajnej organizácie.

Bez predloženia aspoň jedného z týchto dokladov nie je možné uznať oprávnenosť reklamácie. Servisné organizácie sú oprávnené si pred zahájením servisnej opravy vyžiadať zaslanie riadne vyplneného záručného listu (napr. e-mailom).

V prípade, že má byť posúdenie reklamácie prevedené v mieste inštalácie výrobku (servisný výjazd), je potrebné vyplniť žiadosť o servisný zásah a spoločne s kópiou kúpneho alebo záručného dokladu zaslať servisnej organizácií. Žiadosť o servisný zásah je k stiahnutiu tu: https://www.sanela.cz/ke-stazeni

Ak nebude doložený ani jeden doklad, nebude reklamácia posudzovaná ako záručná a bude zákazníkovi vyúčtovaná.

Podmienkou pre uznanie záruky je inštalácia zariadenia prevedená podľa montážneho návodu osobou spôsobilou podľa predpisov platných v mieste inštalácie. Súčasne musia byť dodržané technické podmienky výrobcu pre inštaláciu zariadenia (správne napájacie napätie, prostredie, tlak vody v rade, atď.) Všetky záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. U výrobkov, u ktorých nie je  priložený záručný list, je možné si ho stiahnuť tu: https://www.sanela.cz/ke-stazeni

Upozornenie:

Výrobky z nerezového materiálu nesmú byť ošetrované prostriedkami obsahujúcimi chlór a jeho zlúčeniny. Ich použitie spôsobuje poškodenie povrchu. Používajte výhradné čistiace prostriedky určené pre nerezové materiály!

Viac informácií k údržbe nájdete tu: https://www.sanela.cz/ke-stazeni

Výrobca ručí 2 roky za kvalitu a poriadnu funkciu zariadenia a 5 rokov za funkciu riadiacej elektroniky. Na napájacie batérie, ktoré sú súčasťou výrobku, je záruka 6 mesiacov. Záručná doba je počítaná od dátumu predaja.

Dĺžka záruky je uvedená na záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. V prípade, že nie je záručný list súčasťou výrobku, platí záruka 2 roky na zariadenia, 6 mesiacov na napájacie batérie.

Pre uplatnenie predĺženia záruky je potrebné predložiť riadne vyplnený záručný list s logom „záruka 5 rokov“.

 • PROFISANITA s.r.o.

 • západoslovenský kraj:
  Klčové 92/14
  915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Kontaktná osoba:
  Erik Hanák
 • Tel.: +421 903 303 898
 • IMP Services s.r.o.

 • stredoslovenský kraj:
  Na Šefranici 1251/19
  010 01 Žilina
 • Kontaktná osoba:
  Marián Prudovič
 • Tel.: +421 903 967 756
 • Jaroslav Vrzal

 • východoslovenský kraj:
  Mierová 78
  059 21 Svit
 • Kontaktná osoba:
  Jaroslav Vrzal
 • Tel.: +421 907 921 809
 • Tel.: +421 527 891 661
Hore

© 2014 - 2020 SANELA s.r.o.

Developed by MEDIA ENERGY s.r.o. / Design by JEWELLDESIGN