INTELIGENTNÝ SYSTÉM SANITÁRNEJ TECHNIKY – SANELA SMART SANITARY

Zobrazené informácie umožňujú optimalizovať spotrebu elektrickej energie a vody, meniť časy a intervaly hygienických preplachov, u centrálnych dávkovačov mydla vysielať službu k doplneniu náplne iba tam, kde je to potrebné. Nie je nutná osobná kontrola jednotlivých toaliet, všetko je k dispozícií mobilne, teraz a tu, od všadiaľ. Viac informácií na www.smart-sanitary.cz