Napíšte nám

Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom , správcom v súladu so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielania vyžiadaných správ, ponúkaných výrobkov a služieb a zasielaní informacií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevedené prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.

Kontaktný formulár * = vyžadované pole
*
*
*